Herontwikkeling Ontmoetingscentrum Raamdonk

Haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming van een oud klooster en omgeving ism ontwikkelcollectief COUP en Atelier Robidoux.