13/3/2017

Samen met Cardo architecten en Felixx is voor en met Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) een plan ontwikkeld voor het oude terrein van het NIOO in Heteren, Overbetuwe. Waar vroeger onderzoek werd gedaan naar ecologische systemen heeft sinds het vertrek van de onderzoekers in 2011 de natuur de regie overgenomen en zijn de gebouwen vervallen. 

 

Voortbouwend op de bijzondere compositie van deze gebouwen laat dit plan zien dat dit de ideale lokatie is voor een ecologisch woon/zorg collectief. Bewoners kunnen er rond hoven wonen in individuele, meer-generatie-, groeps- of zorgwoningen en zelfvoorzienend leven in een schitterend landschap.

CVEG voert overleg met de gemeente, binnenkort meer nieuws.herbestemming Nioo terrein Heteren

 

 

6/3/2017

Voor het revitaliseren van de binnenstad van Uithoorn is voor en met COUP - urban producers en Atelier Robidoux een integraal plan ontwikkeld.

Sinds 2008 staat hier de Schanskerk met gesloten deuren en steeds verder in verval te wachten op een nieuwe bestemming.

Door de kerk "binnenstebuiten" te keren en te transformeren naar een publiek toegankelijke passage met atelier/winkels, en de ruimte voor parkeerplaatsen te bestemmen voor 40 woningen rond de historische kerktuin met prachtige monumentale bomen ontstaat hier een collectief park. Er komt weer leven in dit deel van Uithoorn, en de kerk met haar torens kan worden behouden.

Binnenkort wordt de uitslag van de tender door het bisdom bekend gemaakt.

 

 

 

 

16/9/2016

Voor de nieuwe Vrijeschool Rotterdam-West wordt een kaal schoolplein in een organisch proces met samenwerkende mede gebruikers van het plein getransformeerd en vergroend. Handen van ouders en kinderen verrichten bergen werk onder leiding van Creatief Beheer en met steun van gemeente Rotterdam en Jantje Beton. Waar een jaar geleden enkel stoeptegels lagen is er inmiddels een uitnodigende en vrolijke verblijfsplek ontstaan. Hoe geweldig is het om te zien dat ieder nieuw element op het plein gretig wordt toegeëigend in het spel van de kinderen. En dat de verschillende sferen op het plein voorzien in verschillende behoeften van kinderen - van zo hard mogelijk rennen over het middenpad tot juist rustig in een veilig plekje schuilen en samen naar kevertjes kijken tussen de boomstammen. Gaandeweg geven de leerkrachten hun behoeften en wensen aan en groeit het plein verder.

Samen met ontwerpende maker Guido Marsille zijn de bijzondere elementen ontwikkeld zoals een slingerende wilgenwand. Het houten speelsculptuur dat is gebaseerd op de input van een uitbundige workshop met de kinderen van groep 3 wacht nog op financiering. Wordt vervolgd.

 

fotojvdp

1/3/2016

Samen met Superuse Studios is het ontwerp ontwikkeld voor een nieuw beeld bij Marconiplein in Rotterdam.

Het markeert het tracé van de oude spoorlijn tussen de Schie en het havengebied, en waar tegenwoordig een prachtig wandelpad is ontstaan door een binnenstedelijk rafelgebied. Waar vroeger fruit werd vervoerd van de haven naar het achterland is inmiddels een geliefd pad ontstaan voor wildplukkers van bramen en allerhande kruiden. Bewonersorganisatie Natuurlijk Spangen heeft het initiatief opgevat dit weelderige wandelpad een ‘entree’ te geven. Als uitnodiging om ervan te genieten, en als verbinding aan andere groene paden door de stad. 

Voor de realisatie van het beeld dit voorjaar worden materialen gebruikt die passen bij het vroegere gebruik van de spoordijk, zo staan de letters op hoge poten van gebruikte rails.

2/2/2016

Na een grondige schuifpuzzel op de eerste verdieping waarbij alle medewerkers van Villa Zebra een nieuwe werkplek hebben gekregen is ruimte gemaakt voor twee ateliers: één voor kinderen en één voor een gast-kunstenaar.

Met wanden die naar alle kanten geschoven en gedraaid kunnen worden is er met de komst van deze ateliers nog meer ruimte in de ‘Rotterdamse kinderkunsthal’ voor verdieping en inspiratie over en weer tussen kunst, kunstenaar en het eigen creatieve proces van de bezoekers - groot en klein. 

 

De eerste kunstenaar-in-huis is Feiko Beckers, foto Hester Blankestijn